Communicatie

Roselily

Advies

Klanten voor de adviesfunctie van De Graaf Van der Zande zijn ook onze partners. Dat komt door de visie, die wij hierop hebben ontwikkeld en in de praktijk brengen. Want het uiteindelijke advies is een gezamenlijk resultaat, dat wij met onze relaties neerzetten.

Een kritische benadering wordt daarbij niet geschroomd. Want daardoor worden problemen, knelpunten en kansen juist helder in kaart gebracht. Deze analyse koppelen we aan onze jarenlange en brede ervaring in communicatie, marketing en management. Strategisch voor de langere termijn of juist operationeel voor de korte termijn: De Graaf Van der Zande draagt de beste communicatievormen aan.

Uitvoering

Bij de aan onze relaties geadviseerde oplossingen op het gebied van communicatie en management biedt De Graaf Van der Zande ook de kwaliteit en capaciteit aan voor de concrete uitvoering. Of het nu gaat om één communicatiemiddel, zoals een speech of een website, of over complete programma’s voor grote, internationale projecten: gestoeld op bijna 25 jaar ervaring kunnen we klantgerichte oplossingen bieden.

De Graaf Van der Zande beschikt over specifieke kennis op delen van het brede communicatieveld en coördineert de inbreng van specialisten, zoals onderzoekers, ontwerpers en webbouwers. Vaak kunnen klanten zelf aan de slag met de uitvoering en blijft de rol van De Graaf Van der Zande beperkt tot die van startmotor.